Αντίστοιχο του #Wordle στα ελληνικά από τον κ. @DSpinellis@twitter.com, ανοικτού κώδικα και με ελληνικό λεξιλόγιο → dspinellis.github.io/word-mast

It should be nice, when a bank sends an e-mail newsletter about the dangers of sms and e-mail phishing, to have at least a valid DKIM signature.

“Richard M. Stallman, frequently known as , has been a dangerous force in the free software community for a long time. He has shown himself to be misogynist, ableist, and transphobic, among other serious accusations of impropriety. We, the undersigned, ask for the entire Board of the to step down and for RMS to be removed from all leadership positions.”

rms-open-letter.github.io/