Πρόσκληση για τον πρώτο θεματικό μήνα της ιστοσελίδας www.plank.gr...

Μάιος 2020 - "Φέτος η άνοιξη" 🌼

Το έργο σας μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε λογοτεχνικό είδος (διήγημα, ποίημα, χαϊκού κτλ), θα πρέπει να περιέχει οπουδήποτε (στον τίτλο ή στο κείμενο), τουλάχιστον μία φορά, το θέμα όπως δόθηκε (φέτος η άνοιξη) και δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων ή οπoιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Αποστολή και επικοινωνία γενικότερα στο plank@pmail.gr και μέσω Mastodon.

Περιμένουμε τις συμμετοχές σας! ♥️

Ανέβηκε η δοκιμαστική έκδοση της ιστοσελίδας μας και ανακοινώθηκε και το πρώτο λογοτεχνικό θέμα. Είστε έτοιμοι; 😊

- plank.gr

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps