Το 20.04 LTS είναι εδώ και πολλές δημοσιεύσεις θα δηλώνουν "Αναβαθμίστε τώρα!". Δεν είναι κακό να αναβαθμίσει κάποιος τώρα σε 20.04 LTS αρκεί να λάβει υπόψη του τη παρακάτω δήλωση (photo) η οποία εμφανίζεται πριν την αναβάθμιση.
Η παρακάτω δήλωση εμφανίζεται τη παρούσα χρονική περίοδο εάν κάποιος έχει Ubuntu 18.04 LTS και πατώντας Alt+F2 τρέξει "update-manager -c -d" που είναι και ο ενδεδειγμένος τρόπος αναβάθμισης, σύμφωνα με το Ubuntu Wiki (wiki.ubuntu.com/FocalFossa/Rel)

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps