Το 20.04 LTS είναι εδώ και πολλές δημοσιεύσεις θα δηλώνουν "Αναβαθμίστε τώρα!". Δεν είναι κακό να αναβαθμίσει κάποιος τώρα σε 20.04 LTS αρκεί να λάβει υπόψη του τη παρακάτω δήλωση (photo) η οποία εμφανίζεται πριν την αναβάθμιση.
Η παρακάτω δήλωση εμφανίζεται τη παρούσα χρονική περίοδο εάν κάποιος έχει Ubuntu 18.04 LTS και πατώντας Alt+F2 τρέξει "update-manager -c -d" που είναι και ο ενδεδειγμένος τρόπος αναβάθμισης, σύμφωνα με το Ubuntu Wiki (wiki.ubuntu.com/FocalFossa/Rel)

Στο νέο Powershell v6 (aka.ms/pscore6) υπάρχει υποστήριξη .
Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το δεν χρειάζεται κάποιο configuration, δουλεύει αμέσως. Απλά δώστε την εντολή απευθείας στο Powershell: ssh -i C:\διαδρομή-προς\ssh-κλειδί user@remote

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα υπάρχον κλειδί του PuTTY (ppk) σε traditional ssh, ώστε να δουλεύει μέσω εντολής ssh, από το PuTTYGen

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps