Στο νέο Powershell v6 (aka.ms/pscore6) υπάρχει υποστήριξη .
Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το δεν χρειάζεται κάποιο configuration, δουλεύει αμέσως. Απλά δώστε την εντολή απευθείας στο Powershell: ssh -i C:\διαδρομή-προς\ssh-κλειδί user@remote

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα υπάρχον κλειδί του PuTTY (ppk) σε traditional ssh, ώστε να δουλεύει μέσω εντολής ssh, από το PuTTYGen

NickTux boosted

Compression has been activated! We're giving you virtual free storage of 10 GB. 😃🎉
tutanota.com/blog/posts/compre

NickTux boosted
NickTux boosted

Our new service is here!

LibreDNS: a public encrypted DNS service, that people can use to maintain secrecy of their dns traffic and bypass censorship. We already support "DNS over HTTPS" () and DNS over TLS.

libreops.cc/2019/10/14/libredn

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps