Λάβαμε κάποια αιτήματα για δύο συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισε κόσμος εδώ στο libretooth.

1. Migration από άλλο instance: Υπήρχε πρόβλημα στη δημιουργία alias, ώστε να γίνει η σύνδεση με το άλλο instance. Ήταν πρόβλημα στο Mastodon γενικότερα και διορθώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Χτες έγινε νέο release που περιλάμβανε αυτό το fix. Μόλις κάναμε αναβάθμιση κι εμείς και πλέον η δημιουργία alias πρέπει να δουλεύει πάλι κανονικά.

Follow

2. Konekti: Το Twitter-Mastodon cross-posting service μας. Το twitter μας έκανε suspend το connection με αποτέλεσμα να μην δουλεύει η σύνδεση για νέα accounts (για τα υπάρχοντα φαίνεται να δουλεύει κανονικά το cross-posting). Ανοίξαμε ticket και περιμένουμε ενημέρωση.

· · Web · 2 · 7 · 4

Επιτέλους το Twitter ενεργοποίησε ξανά το πλήρες functionality της εφαρμογής μας. Η σύνδεση πλέον δουλεύει κανονικά.

konekti.libretooth.gr/

@libreops Να ενημερώσω ότι δούλεψε το konekti.libretooth.gr

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps