Επιτέλους το Twitter ενεργοποίησε ξανά το πλήρες functionality της εφαρμογής μας. Η σύνδεση πλέον δουλεύει κανονικά.

konekti.libretooth.gr/

Show thread

We always strive to keep as less logs as it's technically possible for any of our services to run smoothly. Our instance is no exception to this.

Here is the story of how we anonymize IP addresses of user accounts.

libreops.cc/2022/05/09/mastodo

2. Konekti: Το Twitter-Mastodon cross-posting service μας. Το twitter μας έκανε suspend το connection με αποτέλεσμα να μην δουλεύει η σύνδεση για νέα accounts (για τα υπάρχοντα φαίνεται να δουλεύει κανονικά το cross-posting). Ανοίξαμε ticket και περιμένουμε ενημέρωση.

Show thread

Λάβαμε κάποια αιτήματα για δύο συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισε κόσμος εδώ στο libretooth.

1. Migration από άλλο instance: Υπήρχε πρόβλημα στη δημιουργία alias, ώστε να γίνει η σύνδεση με το άλλο instance. Ήταν πρόβλημα στο Mastodon γενικότερα και διορθώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Χτες έγινε νέο release που περιλάμβανε αυτό το fix. Μόλις κάναμε αναβάθμιση κι εμείς και πλέον η δημιουργία alias πρέπει να δουλεύει πάλι κανονικά.

LibreOps boosted

Αγαπάμε @libreops κι ευχαριστούμε και όσα μπορούμε βάζουμε και κατιτίς: opencollective.com/libreops

Ανοίξαμε ξανά τις εγγραφές στο 🦣 instance μας.

libretooth.gr/

Ήδη βλέπουμε αρκετό νέο κόσμο. Καλώς ήρθες 🎉

Αν έρχεσαι απ' το Twitter, τσέκαρε και την cross-posting υπηρεσία μας: konekti.libretooth.gr/

Show thread

We opened up again registration on our 🦣 instance.

libretooth.gr/

We already see a swarm of people joining. Welcome 🎉

If you come from Τwitter, check our cross-posting service: konekti.libretooth.gr/

Today we announce two new services. We still hold them in Beta mode, so please help us test them 🙏

- Jitsi Meet: meet.libreops.cc/ - for video conferences 🤙

- radicalDNS: libreops.cc/radicaldns.html - ad-free public DNS service 🌍

Full details: libreops.cc/2020/04/21/two-new

Our mastodon instance has been updated to the latest version (v3.1.3) :mastodon:

Stay home and toot 😷

libretooth.gr/

Thank you @DaKnObCS@twitter.com for all your help & support 💕

All contributions are important and help us keep going!
You can also donate, to support our infrustructure 🙏

opencollective.com/libreops/

We recently switched to @opencollect@twitter.com for managing donations and expenses. More funding capabilities and more transparency on how we use our budget ✌️

Even the smallest amount is a significant boost to keep us going and built new stuff 💸

opencollective.com/libreops

Today, we introduce doh-cli, a simple command line DoH client, written in python. We support a few public servers to test, and of course both DoH endpoints. 🔧💻🔌

libreops.cc/2019/12/25/doh-cli

Our new service is here!

LibreDNS: a public encrypted DNS service, that people can use to maintain secrecy of their dns traffic and bypass censorship. We already support "DNS over HTTPS" () and DNS over TLS.

libreops.cc/2019/10/14/libredn

Show older
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps