Πρόστιμο 20.000 ευρώ σε εταιρεία που έστελνε ανεπιθύμητά διαφημιστικά SMS σε πολίτη παρά τη ρητή του εναντίωση - The Press Project - Ειδήσεις, Αναλύσεις, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση thepressproject.gr/prostimo-20

Follow

@thepressproject
κανονικά η ποινή ειναι 4% επι του συνολικού τζίρου, όχι μόνο επί των καθαρών εσόδων.
Αλλά και πάλι έτσουξαν τα 20Κ..

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps