Follow

Η "Καταχώρηση 378_β_02" απέκτησε - με τη συνεισφορά της @kanellia - απαγγελία και βίντεο. 🎙️ 📽️

Επισκεφτείτε το post για να την απολαύσετε και τα διαθέσιμα αποθετήρια για να κατεβάσετε το υλικό. 😉

- glarolykoi.net/2020/03/31/kata

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps