Σήμερα στις 18:00, συζήτηση για τα φαινόμενα λογοκρισίας που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλεσμένοι, ο Νίκος Ρούσος και η Αιμιλία Γιβροπούλου
Συντονιστείτε εδώ στις 18:00: thepressproject.gr/radio/

RT @jschauma
OpenSSL is going to land a "HIGH" security fix on Thursday. So, you know, ... patch, don't panic.

My problem with Amazon is its brutal labor policies, its tax evasion, its climate wreckage, its monopolistic predation, its union busting, its wage theft.

It's not like the company can't afford to end these crimes.

It made $20B in profits in 2020.

When we talk about a good Amazon, we're not talking about eliminating Amazon (though maybe we should break the company up). We're talking about shifting the disposition of that $20B, so it doesn't accrue solely to its shareholders.

10/

Happy to see so many new people adopting open and federalized platforms by joining libretooth.gr, against closed social media censorship.

RT @_markel___
Wow, we (+@h0t_max and @_Dmit) have found two undocumented x86 instructions in Intel CPUs which completely control microarchitectural state (yes, they can modify microcode)

Today we announce two new services. We still hold them in Beta mode, so please help us test them 🙏

- Jitsi Meet: meet.libreops.cc/ - for video conferences 🤙

- radicalDNS: libreops.cc/radicaldns.html - ad-free public DNS service 🌍

Full details: libreops.cc/2020/04/21/two-new

Πλατφόρμα καταγραφής και χαρτογράφησης των φαινομένων Εργοδοτικής Αυθαιρεσίας.

blacklist.radicalit.gr/views/m

Εξαιρετική δουλειά από @radicalit16@twitter.com

Thank you @DaKnObCS@twitter.com for all your help & support 💕

All contributions are important and help us keep going!
You can also donate, to support our infrustructure 🙏

opencollective.com/libreops/

Das erste Digitale, Verteilte Online-Chaos findet am 11. und 12. April in deinem Wohnzimmer statt (und auf media.ccc.de).

events.ccc.de/2020/03/29/hidde

Our new service is here!

LibreDNS: a public encrypted DNS service, that people can use to maintain secrecy of their dns traffic and bypass censorship. We already support "DNS over HTTPS" () and DNS over TLS.

libreops.cc/2019/10/14/libredn

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps