Τι καιρό θα κάνει σήμερα; ⛅

Κοιτάξτε έξω απ' το παράθυρο ή συμβουλευτείτε το Pmail! 😉

* Μουσική: freesound.org/people/frankum/s

@dreamerchris Το native Nextcloud app δεν υποστηρίζει (ακόμη) την εφαρμογή Weather. Το site όμως είναι mobile-friendly και μπορείς αν θες να την χρησιμοποιήσεις πηγαίνοντας στο cloud.pmail.gr/apps/weather/

Φυσικά υπάρχουν πάντα και οι έτοιμες εφαρμογές καιρού για android, μέσω του f-droid. 😉

Follow

@pmail
Σωστό ευχαριστώ!! Προτιμώ πολλές φορές nextcloud ακομα και mobile version!!!

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps