Show newer

Τα συνεχίζουν τις σεισμικές έρευνες σε προστατευόμενες περιοχές (με την προστασία της ακτοφυλακής) 😒

"Το υδρόφωνό μας “πιάνει” ήχους εκρήξεων ανά 12 δευτερόλεπτα! Περίπου 5 εκρήξεις το λεπτό. Μέσα στο σπίτι δελφινιών, φαλαινών, χελωνών."

greenpeace.org/greece/issues/t

Big protest tonight in , against rape culture and lack of justice on recent events of violence against women.

“In truth, the Luddites’ cause wasn’t the destruction of technology – no more than the Boston Tea Party’s cause was the elimination of tea.” ⁦@doctorow⁩
locusmag.com/2022/01/cory-doct

"Οπτικοακουστική έρευνα για κητώδη στην Ελληνική Τάφρο" από @greenpeace_gr

Στα θαλάσσια οικόπεδα όπου @TotalEnergies @exxonmobil @HELPE_Group πρόκειται να ξεκινήσουν σεισμικές δοκιμές για αναζήτηση πετρελαίου και ορυκτού αερίου.

greenpeace.org/static/planet4-

Εξαιρετική Ανασκόπηση από @thepressproject για τα πρόσφατα κατορθώματα της "ανεξάρτητης" ελληνικής δικαιοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία είχε φροντίσει είτε να βασανίσει και ξυλοφορτώσει τα θύματα είτε ακόμα και να σκοτώσει.

youtu.be/TSzCGJ1IR28

If you are wondering what's the "European Way of Life" (what an Orwellian title), the Commissioner in charge, M. Schinas, inaugurated two new Concentration camps in Kos & Leros (). Both funded by .

How the meat industry is using "Carbon Offseting" for their business activities and using it as an excuse for not dealing with the main source of their climate impact: methane from cattle and .

youtube.com/watch?v=MjY1aQvE_0

"When at last would you stop lying about the pushbacks? About what's happening with in ? Please don't insult our intelligence."

A journalist speaking truth to the Greek PM. Not easy to witness that in Greece, where almost all mainstream media are pro-government.

Resisting government plans for privatizing the forest, making plans for corporate economic growth in places where people want to live in balance with nature.

Show thread

Protests today in by people living in areas hit by the summer . Coping with the aftermath of complete state abandonment, resulting to rain floods this autumn.

To inspire the younger generation, is organising the coding competition "Youth Hacking 4 Freedom" () for teenagers. The winners receive a cash prize and a trip to Brussels.

Learn more: yh4f.org/

(honored to be part of the jury committee)

What if our power grids could only achieve two out of these three goals?

- an uninterrupted and limitless supply of power
- affordability of electricity prices
- environmental sustainability

Maybe it’s time to Redefine “Energy Security”
lowtechmagazine.com/2018/12/ke

“Greece’s lack of a strategic planning framework allows developers to license wind power projects many times over requirements, disregarding their impact on local habitats.”

reportersunited.gr/en/6557/too

"In the long run, whatever it promises, colonial militarism can’t control nationalism, fascism, or fundamentalism - it only gives them a justification to recruit."

crimethinc.com/2021/08/16/afgh

Greece is burning...

Thanks to decades following the dogma of eternal economic growth we managed to change the climate globally.

People in Greece are facing one of the hottest summers in years.

At the same time, neoliberalism and austerity policies marked as "waste of money" any reasonable investment in people, knowledge and technology to prevent or effectively tackle wildfires. Forests have always been an unprofitable "business", why should we care after all?

#greece #wildfires

"the unavioidable reality of climate change", said the Greek PM, while issuing permits for fossil fuel drilling.

"trees regrow", while allowing industrial investments in Natura regions.

"houses can be rebuilt", owner of 36 properties.

"In some ways this is a story about how I began to learn that law enforcement is there to protect some specific people (and companies), and not the general public as I imagined."

kylemcdonald.net/psac/

Show older

Nikos Roussos's choices:

libretooth

a mastodon instance run by LibreOps