Λοιπόν @comzeradd,
οκ τα πλαστικά διαβρώνονται στη θάλασσα,
οκ τα τρώνε μετά τα ψάρια,
πώς καταλήγουν στο πιάτο μας ?
Τα ψάρια κάνουν το πλαστικό μυικό ιστό, ή απλώς το χωνεύουν ?? 🤨

Follow

@ioy Σε όλα τα ζώα δεν ισχύει αυτό; η ποιότητα του κρέατος είναι ανάλογη της διατροφής που κάνει το ζώο.

Τα μικροπλαστικά είναι πρόβλημα όχι τόσο γιατί δεν τα μεταβολίζουν τα ψάρια (δεν θα βρεις πλαστικά στο ψάρι σου 😁), αλλά ότι ο οργανισμός τους απορροφά κάποια τοξικά χημικά στοιχεία κατά τη διαδικασία του μεταβολισμού.

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps